přeskočit na hlavní obsah

Jak na daň z pronájmu bytu za rok 2023?

Koupě nemovitosti s cílem jejího pronájmu patří mezi nejbezpečnější způsoby investování. Jako pronajímatel však máte daňové povinnosti a je třeba je zohlednit v daňovém přiznání za rok 2023. Daň z příjmu z pronájmu bytu není těžké spočítat. Potřebujete znát jen vaše roční příjmy z pronájmu a výdaje za celý rok. Výdaje můžete uplatnit 30% paušálem nebo podle skutečnosti. Nevíte, která varianta je pro vás lepší? Využijte naši daňovou kalkulačku pro výpočet daně z nájmu zdarma.

Kalkulačka daně z pronájmu

  Daň z příjmu z pronájmu za rok 2023

  Daňové přiznání podáváte za období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Termín pro jeho odevzdání v letošním roce vychází na úterý 2. dubna 2024. To platí jen v případě, jste-li nepodnikající fyzická osoba. OSVČ mohou daňové přiznání podat až do čtvrtka 2.5.2024. Musí tak ale učinit online přes datovou schránku. Údaje k dani z příjmu z pronájmu nemovitosti vyplňujete v příloze č. 2 daňového přiznání. Daní se pouze příjmy z pronájmu, bez záloh za vodu a energie. Ty však musí být nájemci vyúčtovávány a poplatky musí být ve smlouvě specifikovány. Jsou-li zálohy stanoveny paušálně a nedochází k vyúčtování, pak jsou daňovým příjmem stejně jako nájem.

  Kdo musí příjmy z pronájmu nemovitosti danit?

  V roce 2023 se zvýšil limit pro osvobození od daně z příjmu. Z původních 6 000 Kč na 20 000 Kč. Pokud jste tedy zaměstnanec a vaše příjmy kromě zaměstnání za rok 2023 nepřesáhly hranici 20 000 Kč, daň z příjmů z pronájmu bytu do daňového přiznání zahrnovat nemusíte. Do této skupiny spadá jen hrstka pronajímatelů, ostatní musí příjmy danit 15 % nebo 23 %. Daň z nájmu se vztahuje i na případy, kdy byla v předešlém roce pronajímaná jen část nemovitosti, například jeden pokoj nebo patro.

  Podnikání nebo pronájem?

  Pokud nemovitost pronajímáte krátkodobě například turistům, nejedná se o pronájem, ale o poskytování ubytovací služby. K té musíte mít živnostenský list a příjmy danit podle zákona o daních z příjmu jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Na příjmy z podnikání můžete uplatnit 60% paušální výdaje.

  Novinky pro daň z příjmu pronájmu za rok 2023

  S účinností od 1.1.2023 byl přijat daňový balíček, který přinesl několik novinek ovlivňujících daň z pronájmu za rok 2023. Které to jsou?

  Dvě daňová pásma pro příjmy z pronájmu nemovitosti

  Na všechny zdanitelné příjmy včetně příjmů z nájmu se vztahují dvě daňová pásma, ve výši 15 % a 23 %. Nižší hranici zaplatíte v případě, pokud vaše příjmy za uplynulý rok nepřesáhly 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 1 935 552 Kč). Pokud vaše příjmy byly vyšší, částku nad touto hranicí daníte 23 %. Do této částky se započítávají všechny příjmy, tedy i mzda nebo příjem z pronájmu nemovitosti. Pro rok 2024 dochází ke změně rozhodné částky pro sazbu 23% daně na 36násobek průměrné mzdy (1 582 812 Kč pro rok 2024).

  Zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmu

  Zatímco v loňském roce jste museli podávat daňové přiznání, pokud vaše příjmy z pronájmu přesáhly 6 000 Kč (a žádné jiné příjmy kromě zaměstnání jste neměli), letos se tento limit zvýšil na 20 000 Kč.

  Rozdíl mezi paušálními výdaji z pronájmu a skutečnými

  Základ pro výpočet daně z pronájmu vypočítáte odečtením výdajů spojených s pronájmem od příjmů z pronájmu za celý rok. Tyto výdaje lze vypočítat dvěma způsoby, buď sečtete reálné výdaje nebo využijete tzv. paušál.

  Paušální výdaje

  Paušální výdaje jsou stanoveny hranicí 30 % a lze je uplatnit maximálně do výše 600 000 Kč. Tento způsob výpočtu doporučujeme těm, kteří mají náklady na provozování pronájmu nižší, než je uvedených 30 %. Při uplatnění paušálních výdajů si musíte vést evidenci příjmů a nelze do nich zahrnout výdaje na dopravu a platby do fondu oprav.

  Skutečné výdaje

  Skutečné výdaje se vyplatí v případě, jsou-li vaše náklady spojené s pronájmem vyšší než 30 % z příjmů z pronájmu. Abyste je mohli uplatnit, je nutné vést účetní evidenci a zaznamenávat příjmy a výdaje.

  Co jsou skutečné výdaje?

  • Poplatky realitní kanceláři
  • Úroky na hypotéku
  • Pojištění nemovitosti
  • Náklady na opravy a údržbu nemovitosti
  • Náklady na vybavení bytu

  Všechny zmíněné náklady musíte být schopni doložit finančnímu úřadu až 3 roky zpětně.

  Jak snížit základ daně při pronájmu

  Základ pro výpočet daně z příjmu z pronájmu nemovitosti můžete ponížit o tzv. odčitatelné položky. Jedná se o nezdanitelné části základu daně.

  Co jsou odčitatelné položky?

  • Bezúplatná plnění (dary)
  • Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb (stavební spoření, hypotéka)
  • Penzijní připojištění
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Pojistné za soukromé životní pojištění
  • Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci
  • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

  Sleva na dani

  Daň z pronájmu nemovitosti můžete dále snížit i o slevy na dani.

  Slevy na dani:

  • Sleva na poplatníka
  • Sleva na druhého z manželů
  • Sleva na částečný nebo plný invalidní důchod
  • Sleva na dítě
  • Školkovné (naposledy lze uplatnit za rok 2024)
  • Sleva na studenta (naposledy lze uplatnit za rok 2024)

  Všechny zmíněné náklady musíte být schopni doložit finančnímu úřadu až 3 roky zpětně.

  Platba DPH při pronájmu bytu

  Pronájem nemovitých věcí je od daně z přidané hodnoty kromě několika výjimek osvobozen.

  Kdy musíte zaplatit DPH?

  • Provozování krátkodobého pronájmu
  • Poskytování ubytovacích služeb a nájmu prostor a míst k parkování vozidel

  V těchto případech je plátce povinnen nájem zdanit, má však nárok na odpočet daně. Podle zákona o DPH může být nájem nemovitosti zdanitelným plněním. Podmínkou však je, že tato nemovitost musí být pronajímaná plátcem jinému plátci a nemovitost musí být definována jako nebytový prostor.

  Jde z toho hlava kolem? Použijte naši kalkulačku pro daň z pronájmu a spočítáte si to raz dva!

  Jak se počítá daň z příjmu u pronájmu

  Výpočet daně z příjmu z pronájmu nemovitosti není složitý. Je si ale potřeba rozmyslet, zda k němu využijete uplatnění paušálních nebo skutečných výdajů spojených s pronájmem. Zatímco u skutečných výdajů je nutné vést účetní evidenci a být schopen náklady doložit až 3 roky zpětně, u paušálních výdajů uplatňuje každý bez rozdílu 30 % z příjmu z pronájmu. Uplatnění skutečných výdajů je administrativně náročnější a je vhodné pro ty, jejichž výdaje spojené s pronájmem jsou vyšší než uvedených 30 % z příjmu.

  Pro výpočet tedy potřebujete znát dvě částky. Jedna představuje vaše příjmy z pronájmu. Druhá představuje vaše výdaje spojené s pronájmem. Následně výdaje odečtěte od příjmů a máte základ potřebný pro výpočet daně.

  Příklad: V loňském roce byly vaše příjmy z pronájmu 240 000 Kč. Jelikož vaše výdaje spojené s pronájmem nepřesáhly hranici 30 % (tedy 72 000 Kč), uplatníte paušální výdaj ve výši 30 %.

  240 000 - 72 000 = 168 000 Kč.

  Základ pro výpočet daně je v tomto případě 168 000 Kč. Pokud vaše příjmy spadají do 1. daňového pásma (sazba 15 %), daň z pronájmu bytu bude 25 200 Kč.

  Základ pro výpočet daně můžete navíc snížit o tzv. odčitatelné položky. A výslednou daň lze také snížit o daňové slevy.

Ostatní kalkulačky

Vyzkoušejte další kalkulačky pro správu Vaší nemovitosti