přeskočit na hlavní obsah

Blíží se termín pro zaplacení daně z nemovitostí. Víte všechny potřebné informace?

Blíží se termín pro zaplacení daně z nemovitostí. Víte všechny potřebné informace?

Pokud jste v uplynulém roce nabyli, darovali či prodali nemovitost, nevyhnete se letos povinnému papírování a řešení daní. Jímá vás už teď hrůza z nesrozumitelných pokynů psaných úřednickou řečí? Přečtěte si naše rady a tipy, jak na daň z nemovitosti vyzrát a projít celým procesem hladce a bez zbytečných chyb, které celou záležitost ještě nesložití. Termín pro zaplacení daně se totiž nezadržitelně blíží – čas je na to do konce května.

Pokud byste totiž přiznání k dani z nemovitých věcí neodevzdali včas, finanční úřad vás dříve či později obešle s výzvou k zaplacení a s upozorněním na případnou sankci, pokud daňové přiznání nepodáte a platbu neuhradíte ve stanovené lhůtě. Povinnost podat daňové přiznání má každý, kdo v roce 2020 nabyl, daroval, prodal či jinak pozbyl pozemek, zdanitelnou stavbu či bytovou nebo nebytovou jednotku. V takovém případě se vás týká daňová povinnost vůči místně příslušnému finančnímu úřadu. Každý rok bývá termín pro podání na konci ledna, letos však kvůli koronavirové krizi vláda schválila prodloužení této lhůty, a to do 3. května. Lhůta pro zaplacení daně pak běží do konce května. Termín se rozhodla prodloužit současná ministryně financí z důvodu snížení zátěže na finančních úřadech – každý rok totiž tuto svou povinnost řeší řada lidí papírově s aktivní pomocí úředníků přímo na úřadě.

Do schránky vám přijde složenka

„Finanční úřad v této chvíli začíná do schránek distribuovat složenky s pokyny k platbě daně z nemovitých věcí. Lhůta pro zaplacení běží do 1. června. Pokud je vyměřená daň vyšší než pět tisíc korun, máte možnost si její úhradu rozložit na poloviny a do konce května poslat jen první splátku. Vláda také letos apeluje na vyřízení platební povinnosti z domova, chce se tak vyvarovat kumulování lidí v prostorách finančních úřadů, kde jsou pro placení zřízené pokladny. Nejlépe uděláte, pokud vyměřenou daň zaplatíte klasickým bankovním převodem. Všechny údaje pro to potřebné najdete právě na složence a to včetně QR kódu, který celý proces platby ještě zrychlí a zjednoduší,“ vysvětluje David Novotný z realitní společnosti Bohemian Estates. Pokud jste si však zažádali, aby vám údaje k platbě přišly e-mailem, složenka vám pochopitelně nedorazí.

Žádost o odložení daně

Z oficiálních informací ministerstva financí také vyplývá, že pokud se neočekávaně dostanete do finančních problémů, máte možnost podat žádost o odložení daně. Z rozhodnutí ministryně financí bude poplatek u těchto žádostí prominut, pokud dorazí do 16. srpna 2021. S odložením platební povinnosti je také spojen úrok. Ve stejném termínu však můžete požádat o prominutí úroku z posečkané částky i úroku za opožděnou platbu daně. Jen nezapomeňte, že posečkání a prominutí jsou dvě samostatná řízení, a proto je nutné podat dvě samostatné žádosti.