přeskočit na hlavní obsah

Co bude znamenat novela stavebního zákona pro ceny nemovitostí?

Co bude znamenat novela stavebního zákona pro ceny nemovitostí?

Na konci května poslanci schválili nový stavební zákon, jehož hlavním cílem je zrychlit výstavbu a zjednodušit administrativní zátěž s tím spojenou. Návrh zákona z pera ministryně pro místní rozvoj čeká projednání senátory, a podepíše-li ho prezident, měl by vejít v platnost počínaje červencem 2023. Co je obsahem této novely zákony a proč by měla zajímat I ty, kteří si nemovitost stavět neplánují?

„Poslanecká sněmovna schválila nový stavební zákon, který nahrazuje normu z roku 2006. Ta byla nevyhovující prakticky pro všechny zainteresované strany. V důsledku totiž prodlužovala stavební řízení, ukládala povinnost obstarat desítky úřednických razítek a ani úřadům samotným se dodržování zákonných lhůt nedařilo. Novela, která dostala od poslanců zelenou, výrazně zkracuje povolovací řízení a ruší byrokratickou zátěž, na jejíž vykonání bylo potřeba tisíce úředníků. Pokud novinku schválí i senát a podepíše prezident, povedou stavební úřady už jen jedno stavební řízení, jehož výsledkem bude jedno rozhodnutí,“ vysvětluje David Novotný, majitel a jednatel realitní společnosti Bohemian Estates. Novela stavebního zákona také počítá s převelením stavebních úřadů přímo pod stát a vznikem nové struktury, která se má podobat tomu, jak jsou vůči státu uspořádány třeba finanční úřady.

Velkou výhodou má být i kompletní digitalizace stavebního řízení, která umožní elektronickou komunikaci mezi občany a úředníky a mezi úředníky navzájem. Potřebnou administrativu bychom tak do budoucna mohli řešit rovnou z gauče v našem domově.

Jaký je přínos stavebního zákona

Hlavním smyslem stavebního zákona je zkrácení nesmyslně dlouhých lhůt ve stavebním řízení a zjednodušení byrokratické struktury, která je s vyřizováním povolení spojená. Zajistit má také dodržování lhůt ze strany státu. Vedle toho může mít také vliv na současné ceny nemovitostí, jak vysvětluje odborník David Novotný z Bohemian Estates.

„Smysluplný stavební zákon je nesmírně důležitý. Všichni pochopitelně chceme žít ve stoprocentně funkčních a bezpečných stavbách, které slouží svému účelu a neohrožují bezprostředně náš život, ale i zdraví na každodenní úrovni. Poslední stavební zákon z roku 2006, i když mnohokrát záplatovaný, nefungoval pro žádnou stranu a jeho nefunkčnost odnášíme my všichni. Jak je to možné? Odráží se totiž v cenách bytů vlivem neúnosně pomalého tempa výstavby. Hlavně ve velkých městech v čele s Prahou čelíme už teď krizi dostupného bydlení, žít ve vlastním je jako možnost vzdálená čím dál více Čechům. Praha má ve srovnání s jinými evropskými městy co dohánět a je nutné přistoupit k restrukturalizaci státní stavební správy,“ vysvětluje souvislosti a dopady aktuálního zákona i plánované změny na realitní trh David Novotný.

Nejméně dostupné byty jsou v Praze, a to i v porovnání s dosaženými příjmy domácností. Vlivem koronaviru jsou lidé nuceni více šetřit, a mají tudíž více prostředků na účtech. Je přirozené, že spousta lidí zvažuje vlastní nebo investiční byt. Usnadnění byrokracie se získáním stavebního povolení by v budoucnu mohlo způsobit větší zájem o pozemky.