přeskočit na hlavní obsah

Koupě bytu v exekuci

Koupě bytu v exekuci

Uvalení exekuce na nemovitost k prodeji představuje reálné riziko. Může nastat, pokud předchozí majitel nemovitosti měl nezaplacené dluhy, které nebyly vyrovnány před prodejem. Majitel může být do prodeje nucen právě z důvodů finančních problémů. Proto neberte riziko exekuce na lehkou váhu a důkladně prověřte jak majitele, tak samotný objekt. Předejdete tak nečekaným překvapením a právním problémům, které mohou být finančně nákladné.

Důkladně prověřte vlastnické záznamy

Zkontrolujte vlastnické záznamy v katastru nemovitostí, ale nezůstávejte pouze u tohoto kroku. Mějte na paměti, že informace v katastru nemusí být aktuální, a proto je nutné prověřit situaci i na Exekutorské komoře, exekutorských úřadech a okresních soudech, které disponují aktuálními informacemi o exekucích.

Prodávající strana vám zřejmě nebude ochotně vyprávět o svých neuhrazených závazcích, a navíc si daná osoba nemusí být vědoma, že proti ní úřady zahajují exekuční řízení. Věřitelé, exekutoři a soud mohou být stále ve fázi přípravy, která obvykle trvá 45 dní, než dlužník obdrží oznámení o exekuci. Zápis exekuce do katastru nemovitostí proběhne až později.

Využijte služby odborníka

Nebojte se požádat o pomoc a poradenství odborníka, jako jsou právníci specializující se na nemovitosti a exekuce. Tito odborníci mají znalosti a zkušenosti potřebné k tomu, aby důkladně prověřili situaci s exekucí a chránili vaše zájmy.

V pozici prodávajícího, buďte upřímní

Pokud jste v pozici prodávajícího a víte o možnosti exekuce na vaší nemovitosti, buďte ohleduplní a sdělte tuto skutečnost potenciálním kupcům. Upřímnost v tomto ohledu může ušetřit čas a nepříjemnosti jak vám, tak i kupujícím. Nemusí to nutně znamenat ztrátu zájmu kupujícího, naopak se vám může podařit společně najít nejvhodnější řešení.

Smlouvu neuzavírejte unáhleně

Nepospíchejte s podpisem kupní smlouvy. Než se rozhodnete uzavřít obchod, pečlivě zvažte všechna rizika a prověřte všechny relevantní informace o nemovitosti. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, raději si dejte čas na rozmyšlenou a konzultaci s odborníky.

Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba. Investice do důkladného prověření a poradenství vám může ušetřit mnoho starostí a finančních ztrát v budoucnosti.