přeskočit na hlavní obsah

Jsou nemovitosti místem, kam uložit peníze před inflací?

Jsou nemovitosti místem, kam uložit peníze před inflací?

Přestože se v současnosti inflace vrátila na 2 %, zkušenosti z nedávných let, kdy meziroční inflace dosáhla až 18 %, nám připomínají, jak rychle a nečekaně může docházet k oslabování hodnoty našich financí. Přirozeně se tak nabízí otázka, kam v dobách vysoké inflace uložit své finance?

Investiční strategie v době vysoké inflace

Na účtech ztrácí peníze hodnotu úměrně s inflací a lidé s jakkoli vysokými úspory mají zcela oprávněně strach nechat peníze ležet ladem. Vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a životní úroveň obyvatel. K mimořádně silnému růstu spotřebitelských cen přispívá vyšší cena ropy, elektřiny a zemního plynu. Zvýšené náklady firem se promítají do cen zboží a služeb. Zvyšuje se zájem o nejrůznější možnosti investic, nejpopulárnější jsou dluhopisy, akcie, ale třeba i umění nebo investiční alkohol.

Diverzifikace investic

V době vysoké inflace se mnoho investorů setkává s výzvou, jak ochránit hodnotu svých investic. Inflace může rychle erodovat kupní sílu peněz, což vede k znehodnocení finančních aktiv uložených v hotovosti nebo v jiných nízko výnosových nástrojích. Proto je diverzifikace aktiv považována za klíčovou strategii pro minimalizaci rizik a zajištění stabilních výnosů i v nestabilních ekonomických podmínkách. Diverzifikace nejenže umožňuje investorům rozložit své investice do různých tříd aktiv, které se mohou odlišně vyvíjet v různých ekonomických scénářích, ale také poskytuje lepší možnosti pro zvládání potenciálních ztrát v některých segmentech trhu. Finanční prostředky je možné uložit například do dluhopisů, akcií, nemovitostí, drahých kovů či jiných surovin, silnějších cizích měn, umění nebo také do investičního alkoholu. Diverzifikace snižuje riziko ztráty hodnoty vašich aktiv v důsledku inflace.

Nemovitosti jako stabilní investice

I v dobách vysoké inflace zůstávají nemovitosti jednou z nejbezpečnějších investic. Hodnota nemovitostí má tendenci růst spolu s inflací. Kromě potenciálního zhodnocení mají nemovitosti i praktický užitek, jelikož se dají využívat k bydlení nebo je pronajímat a získávat pravidelný příjem. Nemovitosti také poskytují určitou míru ochrany proti tržním šokům, protože na rozdíl od akcií nejsou denně obchodovány na burze, což může znamenat menší volatilitu.

Drahá hypotéka - výhoda pro pronajímatele

Kvůli vysokým hypotečním sazbám bylo mnoho lidí nuceno upřednostnit nájem před koupí nemovitosti. Ze současné vysoké poptávky po nájmech mají přirozeně přínos majitelé nájemních nemovitostí.

Závěr

Investování v době vysoké inflace vyžaduje obezřetnost a pečlivé plánování. Diverzifikace investic a zvážení různých aktiv jsou klíčem k ochraně vašeho majetku a dosažení dlouhodobých finančních cílů.

Více o koupi nemovitosti