přeskočit na hlavní obsah

Fuktuace a nájemníci ovlivňují rentabilitu investic

Fuktuace a nájemníci ovlivňují rentabilitu investic

Rentabilita investice do nemovitostí závisí na poměru mezi kupní cenou a výší nájmu. Pro majitele nemovitosti představuje každý měsíc, kdy nedostanou zaplaceno od nájemníků, významný problém, zejména pokud sami splácejí hypotéku. Investice do bytu se stává výhodnou až tehdy, kdy je nemovitost dlouhodobě pronajatá solventním nájemníkům s dobrou platební morálkou. Jak toho docílit?

Klíč k úspěšné investici

Pokud plánujete investovat do nemovitostí, budou pro vás klíčové dvě základní věci: 

  • Jak byt výhodně koupit,
  • jak ho následně dobře pronajmout.

Najít spolehlivého a slušného zájemce o bydlení je klíčovým předpokladem k minimalizaci problémů spojených s investicí do nemovitostí. V době, kdy se počet notorických neplatičů a dlužníků stále zvyšuje, to není snadný úkol. A i když se vám to nakonec podaří, ještě nemáte vyhráno. Zpožděné nebo neuhrazené platby jsou běžné i při jednání se slušnými lidmi a představují jednu z nevýhod realitních investic, zejména pokud jste nákup investičního bytu financovali hypotečním úvěrem.

Co ovlivňuje rentabilitu investice

Při výpočtu možného ročního výnosu hraje klíčovou roli řada proměnných, nejen kupní cena a výše nájmu. Důležité jsou také náklady na rekonstrukci nemovitosti, správu nemovitosti a podíl cizích finančních prostředků, jako je hypoteční úvěr. Splácení hypotéky představuje pravidelný měsíční závazek, kde většina majitelů počítá s tím, že bude pokryt z vybraného nájemného. Na druhou stranu platba od nájemníků může být nejistá v důsledku okolností, na které majitel nemá vliv. Zpožděné platby nebo dlouhé mezery v obsazení bytu nájemníky tak mohou významně ovlivnit platební schopnost majitele.

V situaci, kdy jsou prodlevy mezi nájemníky a nemovitost je krátkodobě neobsazená, nebo když stávající nájemník dluží na jednom či více nájmech, může majitel snadno upadnout do platební neschopnosti.

Jak pronajímat bez starostí

Pro ty, kteří nechtějí mít žádné starosti s pronájmem své nemovitosti, je k dispozici služba Garantovaný nájem. Tato služba je ideální pro majitele, kteří si pořídili nemovitost na hypotéku a nechtějí se dostat do problémů v případě, že nemovitost není obsazena nájemníkem nebo když nájemník neplní své finanční závazky. Prostřednictvím této služby si od majitele pronajmeme nemovitost, nalezneme spolehlivého nájemníka a prověříme jeho bezdlužnost. Následně s ním uzavřeme nájemní smlouvu a majiteli pravidelně vyplácíme sjednané nájemné, i když je nemovitost neobsazená nebo se objeví problémy s neplatiči. Tímto způsobem se o starosti spojené s pronájmem i nemovitostí postaráme za majitele. Po skončení nájmu garantujeme vrácení nemovitosti v perfektním stavu.