přeskočit na hlavní obsah

Záruka na novostavbu - na reklamaci myslete už při podpisu smlouvy

Záruka na novostavbu - na reklamaci myslete už při podpisu smlouvy

Při koupi nové nemovitosti očekáváme její perfektní a bezchybný stav, avšak skutečnost je často jiná a vy se tak můžete potýkat s vadami a nedodělky. Na co si máte dát pozor a jak vás chrání zákon?

Výběr developera: základ úspěchu

Jedním ze zásadních kroků při koupi novostavby je volba developera. Důvěryhodní a etablovaní developeři představují záruku kvality a spolehlivosti. Možná se to zdá jako samozřejmá rada, ale uvědomte si, že někteří developeři se mohou potýkat s nedostatkem financí, či být dokonce na pokraji krachu. Nejedná se pouze o stavební vady, ale také různé nedostatky nebo kličky ve smlouvách, které pak mohou ztěžovat následný proces reklamace.

Kvalita novostaveb: Realita vs. Očekávání

Očekávání bezchybných nových nemovitostí se často rozcházejí s realitou. Pod tlakem a ve spěchu jsou stavaři nuceni dodržet termíny a často se nedostatečně soustředí na kvalitu. Strategií pro budoucí majitele je odhalit problémy včas, nejlépe během stavby, a využít služeb technického inspektora. I tak se ale některé vady projeví až během užívání nemovitosti, na ty můžete využít reklamační lhůtu.

Předpřejímka nemovitosti

Ještě před dokončením nemovitosti vás developer vyzve k tzv. předpřejímce nemovitosti, kde budete mít prostor ke zkontrolování technického stavu. Veškeré vady a nedodělky zapište do protokolu. I když je pak můžete později reklamovat v rámci záruky, může to být složitější a budete muset například dokazovat, že jste vady nezpůsobili špatným užíváním nemovitosti.

Záruka vs. odpovědnost za skryté technické vady

Nezaměňujte záruku s odpovědností za vady. Pokud se do 5 let projeví skrytá technická vada, která nebyla při koupi zřejmá, nese odpovědnost prodávající, i když sám o vadě nevěděl. Záruka naproti tomu je poskytována developery či stavebními firmami na nové byty a domy běžně na dobou dvou let. Na záruku na rozdíl od odpovědnosti za vady není právní nárok, jedná se o smluvní ujednání dvou stran.

Na závěr lze říci, že koupě novostavby může přinášet různá očekávání, která se však ne vždy shodují s realitou. Důkladná kontrola stavby dokáže odhalit případné vady včas, tak aby se stihly napravit ještě před předáním nemovitosti. I následné vady, které se projeví při užívání nemovitosti se dají reklamovat.