přeskočit na hlavní obsah

Jak předcházet neplatičům nájemného

Jak předcházet neplatičům nájemného

Koupit nemovitost, pronajmout ji a pravidelně inkasovat nezanedbatelnou částku je model, kterým se často řídí mnoho zájemců o investice. Ačkoliv investice do nemovitostí patří mezi jedny z nejbezpečnějších forem investování, je důležité být připraven i na případné stinné stránky tohoto podnikání. Existuje však způsob, jak dosáhnout pravidelného a stabilního měsíčního příjmu, aniž byste museli řešit problémy s nájemníky neplatiči?

Hlavní proměnné s nájemníky

Při pronájmu nemovitosti mohou nastat různé situace, které ohrožují pravidelný příjem majitele. Od problematických nájemníků, přes ničitele až po neplatiče. I přes jasné právní postupy není pro vlastníky vždy snadné situaci řešit.

Výpovědní lhůty a právní postup

 • Nájemníka, který neplní své závazky, nelze okamžitě vystěhovat.

 • Výpověď z nájmu s okamžitou platností je možná pouze pokud nájemník porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem.

 • Výpovědní lhůta v nájemní smlouvě je tříměsíční.

 • Pokud se nájemník odmítá vystěhovat, řešením je podat žalobu za neoprávněné užívání nemovitosti.

Důsledky finanční ztráty pro majitele

V případě, že nájemník přestane platit nájemné, může to mít kromě nepříjemných starostí i významné finanční dopady na majitele nemovitosti.

 • Majitel nemovitosti musí často čekat minimálně čtyři měsíce na vyřešení situace.

 • Ztráta příjmu v rodinném rozpočtu může být významná.

 • Pro majitele splácející hypotéku to může způsobit velký problém s financováním.

 • I po vystěhování nájemníka může nějakou chvíli trvat než se najde nový nájemník a v mezičase pronajímatel přichází o další příjem z nájmu.

Garantovaný nájem jako řešení

Nejlepší prevencí proti těmto problémům je pečlivý výběr nájemníků a řádná správa nemovitosti.

 • Služba garantovaný nájem od společnosti Bohemian Estates International nabízí pravidelný příjem bez starostí pro majitele.

 • Majitel nemusí řešit problémy s nájemníky, neplatiči či údržbou nemovitosti.

Komplexní služby pro majitele nemovitostí

Společnost Bohemian Estates International poskytuje komplexní služby pro majitele nemovitostí, od výběru nájemníků po údržbu a správu.

Výhody služby garantovaného nájmu

 • Zajištěný pravidelný příjem pro majitele nemovitosti.

 • Profesionální správa nemovitosti od výběru nájemníka až po údržbu.

 • Majitel nemusí vynakládat čas ani energii na řešení problémů s nájemníky.

 • I při výpadku nájemného z důvodu neplacení či neobsazenosti nemovitosti dostanete své peníze pravidelně na účet.

Závěr

Služba garantovaného nájmu od Bohemian Estates International poskytuje majitelům nemovitostí jistotu pravidelného příjmu bez starostí spojených s pronájmem. Díky profesionální správě mají majitelé kontrolu nad svým majetkem a nemusí se obávat finančních ztrát či problémů s nájemníky.