přeskočit na hlavní obsah

Nájemníci neplatiči jsou reálnou hrozbou pro každého vlastníka nemovitosti, jak tomuto problému předejít?

Nájemníci neplatiči jsou reálnou hrozbou pro každého vlastníka nemovitosti, jak tomuto problému předejít?

Koupit nemovitost, pronajmout ji a pravidelně inkasovat nezanedbatelnou částku. To je poměrně často vídaný model, do kterého se pouští nejeden zájemce o investici. A přestože není pochyb o tom, že jsou investice do nemovitostí stále jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak být do budoucna zaopatřen, je třeba se připravit i na stinnou stránku tohoto podnikání. Nebo snad existuje způsob, jak si přijít k pravidelnému a stabilnímu měsíčnímu příjmu, aniž byste museli zažívat útrapy s nájemníky neplatiči?

Existuje. Nehledejte ho však ve skrytých uličkách ani v legislativě. Ta totiž hovoří jasně a přestože se dá hovořit o tom, že jsou nyní nájemníci, kteří nedostojí svých závazků, v méně pohodlné situaci, majitelé nemovitostí stále nemají vyhráno, přijde-li na lámání chleba. Tak například, dostane-li se pronajímatel do situace, kdy přestane nájemník pravidelně platit nájemné, může sice nájemníkovi nájemní smlouvu vypovědět, ta má ovšem tříměsíční výpovědní lhůtu. Chce-li poté pronajímatel dát výpověď z nájmu s okamžitou platností, musí mí v rukách pádný důvod. A  přestože jedním takovým důvode je bezesporu i neplacení nájemného, je nutné v takové situaci čekat minimálně tři měsíce a více. Ani po uplynutí této doby však nelze nájemníka jen tak vystěhovat. Nejprve je totiž nutné nájemníky písemně vyzvat k uhrazení dluhu a když ani po písemné urgenci nezaplatí, je teprve možné jim dát okamžitou výpověď. Poté mají nájemníci dle zákona povinnost byt vyklidit do jednoho měsíce.

Dostane-li se tak majitel nemovitosti do takovéto svízelné situace, musí si minimálně čtyři měsíce počkat, než je tento problém vyřešen a zcela logicky tak na ne úplně krátké časové období přijde o příjem, se kterým je v rodinném rozpočtu počítáno.

Nejúčinnější prevencí tak nadále zůstává maximální obezřetnost při výběru nájemníků. Tato metoda je však z velké části založená čistě na intuici a nemusí být stoprocentní. Naopak jistotu pravidelného příjmu a nulových starostí garantuje služba s příznačným názvem “garantovaný nájem”. Tu nabízí například nezávislá realitní společnost Bohemian Estates International, která svým klientům poskytuje komplexní řešení v oblasti správy a investic do komerčních i rezidenčních nemovitostí. Bohemian Estates funguje na realitním trhu již od roku 2006 v současnosti spravuje přes 800 nemovitostí v Čechách i v zahraničí v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. Hlavním posláním společnosti je však zhodnocování a starost o majetek svých klientů. A právě to dokazuje i zmiňovaná služba garantovaného nájmu, která je určena všem, kteří si přejí pravidelně inkasovat nájemné bez ohledu na potíže s nájemníky či na to, zda je nemovitosti aktuálně obsazená. Prakticky veškeré možné potíže, které při pronájmu nemovitosti často vyvstávají, jsou tak přeneseny z beder vlastníka na bedra společnosti. Majitel však nadále vydělává, avšak s tím rozdílem, že do nemovitosti nadále nemusí investovat drahocenný čas a energii. „Tato služba je určená pro všechny, kteří chtějí pravidelně inkasovat nájemné a zároveň se o nic nestarat. My si od majitele nemovitost pronajmeme, vyhledáme spolehlivého podnájemníka a prověříme jeho bezdlužnost. S ním dále uzavřeme podnájemní smlouvu a platíme předem sjednané nájemné, i když nemovitost zrovna není obsazená nebo když podnájemník neplatí,“ upřesňuje majitel a jednatel Bohemian Estates David Novotný fungování služby garantovaného nájmu.

Společnost se zároveň stará i o veškerou inzerci a hledání podnájemníka, přepis energií, pojištění nemovitosti, vybírání upomínek a nájemného a majiteli nemovitosti pravidelně poskytuje online report a fotky nemovitosti. Lze tak v reálném čase sledovat nejen to, jak si nemovitost vede, ale i v jakém je stavu. Avšak vzhledem k tomu, že se společnost stará o pravidelnou údržbu a opravy a garantuje vrácení nemovitosti v původním stavu majiteli, nemusí se vlastník nemovitosti bát ani takových podnájemníků, kteří by měli tendence byt demolovat. Jako majitel nemovitosti si tímto způsobem zajistíte pravidelný příjem s nulovými starostmi.