přeskočit na hlavní obsah

Daň z nemovitosti - vše, co potřebujete vědět

Daň z nemovitosti - vše, co potřebujete vědět

Blíží se termín pro podání přiznání daně z nemovitostí. V následujícím článku se podíváme na to, kdo je povinen tuto daň odvést, do jakého termínu, jak se daň počítá a co dělat v případě, že jste loni nemovitost prodali či darovali.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Zákonem předepsaná daňová povinnost se týká všech, kdo se v minulém roce stali vlastníkem nemovitého majetku, jako jsou byty, rodinné domy nebo pozemky. Povinnost se vztahuje také na ty, kteří provedli stavební úpravy, které změnily charakter nemovitosti nebo její rozlohu. Například přístavba, nástavba nebo částečná likvidace. 

Termín podání přiznání daně z nemovitosti

Termín pro podání daňového přiznání je nejpozději 31.ledna. Pokud jste o zápis do katastru požádali v minulém roce, ale provedení zápisu proběhne až letošní rok, máte na podání přiznání delší dobu. Stačí ho podat do tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k zápisu. Samotná daň je splatná do konce května nebo ve dvou splátkách v květnu a listopadu.

Musí se přiznání daně z nemovitosti podávat každý rok?

Vyplnění daňového přiznání není nutné pro ty, kteří již v minulých letech podali přiznání a v minulém roce nedošlo k žádné zásadní změně, tzn. přiznání daně z nemovitosti se podává pouze jednou, nepodává se každý rok znovu. 

Jak mám vyplnit daňové přiznání?

  1. Elektronicky - Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí lze nejsnadněji vyplnit online prostřednictvím aplikace elektronického podání (EPO) na stránkách www.mojedane.cz, kde si najdete formulář Daň z nemovitých věcí. V aplikaci můžete využít průvodce, který vás pomocí jednoduchých otázek provede vyplňováním celého formuláře.

  2. Klasicky papírově - Milovníci papíru mohou získat tiskopis daňového přiznání na kterékoliv pobočce finančního úřadu. Nebo si ho můžou v elektronické podobě ve formátu PDF stáhnout na internetových stránkách Finanční správy.

Daňové přiznání můžete odevzdat osobně na podatelně příslušného územního pracoviště, nebo zaslat poštou nebo datovou schránkou.

Jak se počítá daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí se počítá odděleně za pozemky a stavby. Výše daně závisí na ploše vlastněných nemovitostí a sazbách stanovených pro jednotlivé typy nemovitostí. Nakonec o výši daně rozhodují koeficienty určené jednotlivými radnicemi, které vybírají daně z nemovitostí.

Jak zjistím výši daně z nemovitosti?

  1. Složenka - Finanční úřad na základě přiznání každý rok vyměří daň a pošle vám složenku na zaplacení daně. Složenka by měla přijít nejpozději do 25. května, a daň je splatná do konce května. Pokud složenku neobdržíte, kontaktujte finanční úřad. 

  2. Datová schránka - V případě, že máte zřízenou datovou schránku, přijde vám vyměření daně elektronicky. 

  3. Online - Výši daně se také můžete dozvědět po přihlášení do Online finančního úřadu na stránkách www.mojedane.cz.

Co dělat po prodeji nebo darování nemovitosti?

Pokud jste prodali nebo darovali nemovitost, jste povinni oznámit tento fakt finančnímu úřadu. Pokud se totiž neodhlásíte, může se stát, že vám bude doručena daňová povinnost, i když již nemovitost nevlastníte. V takovém případě hrozí sankce, proto je lepší se včas odhlásit.

Doufáme, že se vám přiznání podaří vyplnit snadno a rychle a vy se budete moci brzy věnovat příjemnějším věcem ohledně vaší nemovitosti.

Více o koupi nemovitosti