přeskočit na hlavní obsah

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení od státu

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení od státu

Stát poskytuje příspěvek na bydlení jednotlivcům i rodinám, které mají problém pokrýt náklady spojené s bydlením. Jaké je potřeba splnit podmínky a kdy si o něj můžete zažádat?

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

O příspěvek může žádat jednotlivec či rodina, pokud náklady na bydlení přesahují 30 % jejich příjmu, respektive 35 %, je-li obyvatelem Prahy. Tato třetina nesmí být vyšší než tzv. normativní náklady na bydlení. Ty se vypočítávají na základě velikosti obce a počtu členů v domácnosti.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel o příspěvek na bydlení?

Podmínkou příspěvku na bydlení je:

  • bydlet ve vlastním domě či bytě, v nájmu či v družstevním bytě,
  • náklady na bydlení přesahují 30 % (respektive 35 % v Praze) příjmu,
  • na každou nemovitost lze zažádat pouze o jeden příspěvek na bydlení.

K přiznání dávky není potřeba mít trvalý pobyt na adrese, kde žádáte o příspěvek. 

Jaká je výše příspěvku na bydlení?

Příspěvky se pohybují v nižších tisících korun za měsíc, zákon jasně definuje způsob výpočtu této částky. V něm jsou zohledněné normativní náklady v daném městě či obci a výše příjmu rodiny.

Co se započítává do příjmů jednotlivce nebo rodiny

  • Plat či mzda, 
  • všechny druhy důchodu,
  • rodičovský příspěvek, mateřská, nemocenská,
  • přídavky na děti, výživné,
  • podpora v nezaměstnanosti.

Do příjmů jednotlivce či rodiny se nezapočítávají příjmy ze zaměstnání nezaopatřených dětí.

Jak zažádat o příspěvek na bydlení?

Osobně na úřadu práce nebo vyplnit online formulář, který doručíte buď na podatelnu osobně, poštou či přes datovou schránku.

Mám nárok na příspěvek na bydlení, když mám hypotéku?

Ano, ale je potřeba dávat si pozor na to, že splátky hypotéky nelze započítat do nákladů na bydlení, které v žádosti uvádíte. Nutné je, aby byl vlastník zapsaný v katastru nemovitostí v listu vlastnictví.