přeskočit na hlavní obsah

Náležitosti krátkodobého pronájmu

Náležitosti krátkodobého pronájmu

Provozování krátkodobého pronájmu v České republice je stále populárnější a mnoho lidí tuto možnost využívá k pravidelnému přivýdělku. Avšak podle českého zákona se na poskytování tohoto druhu ubytování pohlíží jako na živnost, pro kterou platí určité podmínky.

Definice krátkodobého pronájmu

Ubytováním v soukromí rozumíme přechodné krátkodobé turistické ubytování v minimálně jedné a maximálně ve čtyřech ubytovacích jednotkách v rodinném domě, bytovém domě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci. Dále je potřeba splňovat určité regule.

  • Kolaudace objektu: Objekt určený pro krátkodobé ubytování musí být řádně zkolaudován a splňovat veškeré požadavky na bydlení a bezpečnost.

  • Vlastnictví objektu: Provozovatel krátkodobého ubytování musí být vlastníkem objektu. V případě, že nájemce chce provozovat krátkodobé ubytování, musí mít souhlas vlastníka.

Živnostenské oprávnění pro provozování krátkodobých pronájmů

Provozování krátkodobého pronájmu vyžaduje oprávnění v oblasti ubytovacích služeb, což je volná živnost, na kterou není nutné mít specifické vzdělání či oprávnění. Založení této živnosti však s sebou nese určitou administrativu a povinnost pravidelně odvádět poplatky a daně, avšak pouze v případě, že příjmy přesáhnou stanovenou hranici.

Evidence cizinců

Je povinností provozovatele krátkodobého pronájmu pravidelně hlásit pobyty cizinců na území České republiky. Konkrétně to znamená, že do tří dnů od ubytování cizince je třeba písemně nebo elektronicky oznámit údaje o pobytu a o dotyčné osobě cizinecké policii. Proces zahrnuje získání cestovního dokladu od ubytované osoby a vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu.

Plánované regulace krátkodobého pronajímání

Regulace krátkodobého pronajímání vycházejí z jednání Evropské komise. Novela pravděpodobně upřesní charakter tohoto typu ubytování a stanoví pravidla pro jeho poskytování. Zvažují se různé scénáře s cílem zvýšit transparentnost v této oblasti soukromého ubytování.

Podle jednoho z navrhovaných scénářů by každý provozovatel obdržel unikátní registrační číslo, což by umožnilo úřadům lépe provádět kontroly dodržování pravidel. V případě zjištění nesrovnalostí by úřady měly možnost pozastavit platnost registrace. Dále se diskutuje o povinnosti pravidelně sdílet data o obsazenosti ubytování. Zároveň by se mělo přísněji dohlížet na dodržování nočního klidu a pořádku ve společných prostorách. Přesné znění novely zákona zatím není známo, ale je dobré se na ni připravit, aby byla nadcházející letní sezóna bezproblémová a klidná.