přeskočit na hlavní obsah

Rychlé vystěhování neplatičů nájemného?

Rychlé vystěhování neplatičů nájemného?

Nesplácení nájemného je jedním z hlavních rizik spojených s investicí do nemovitostí. I když si koupíte byt na atraktivní adrese, stále můžete narazit na potíže. Nájemníci představují nepředvídatelný lidský faktor a jejich jednání může zkomplikovat vaše investiční plány. I přes pečlivé plánování a přípravu můžete narazit na situace, které vás zaskočí a ovlivní výnos z vaší investice.

Jak vystěhovat neplatící nájemníky

Občanský zákoník obecně poskytuje větší ochranu nájemníkům než pronajímatelům, a tak se  může vystěhování problematického nájemníka a vymáhání dlužných peněz stát velmi náročným úkolem. 

Zpožděnou platbu řešte ihned, není třeba vyčkávat týdny. Jakmile zjistíte, že se nájemník zpozdil, tak jednejte. Pro začátek stačí zatelefonovat a upozornit na opožděnou platbu (možná se jedná pouze o nedopatření).

Pokud telefonát nezabral a peníze ani po pár dnech nemáte na účtu, je na místě zaslat písemné upozornění, kde zmíníte všechny důsledky nezaplacení. Vždy trvejte na oficiálním uznání dluhu. 

Pokud nájemník nezaplatí nájemné a náklady za službu po dobu tří měsíců, tak můžete přistoupit k okamžité výpovědi z nájmu. Aby byla výpověď platná je třeba nejprve nájemníka vyzvat k úhradě nezaplaceného nájemného. Tato výzva musí být prokazatelná, proto ji posílejte doporučeně. 

Proč je potřeba řešit neplatící nájemníky?

Výnos z investičního bytu je závislý na poměru mezi kupní cenou a výší nájmu. Každý měsíc, kdy nedostanete od nájemníků zaplaceno, může být významným problémem, zejména pokud sami splácíte hypotéku na danou nemovitost. Investice do bytu se stává výhodnou až tehdy, kdy je dlouhodobě a kvalitně pronajatý solventními nájemníky s dobrou platební morálkou.

Největší obavou investorů jsou neplatiči a jinak problematičtí nájemníci, kteří mohou stát majitele spoustu peněz a času. Eliminování tohoto rizika je nezbytné nebo minimálně nutné hned na začátku, aby byla investice nejen bezpečná, ale aby ještě dosáhla nejlepšího možného výnosu.

Prevence je nejlepší způsob, jak se zbavit neplatících nájemníků

Aby se majitel nemovitosti vyhnul budoucím problémům, je důležité prověřit zájemce v insolvenčním rejstříku, který je volně dostupný na webu Justice.cz. Dalším klíčovým krokem je sestavení důsledné a právně platné nájemní smlouvy, která zajistí pronajímateli zákonnou ochranu v případě dlužného nájemného.

Smlouva o pronájmu by měla obsahovat přesné specifikace pronajaté nemovitosti či bytu, včetně adresy, katastrálního území a v případě bytu také podlaží a čísla bytové jednotky, aby se předešlo záměně.

Dále by měla smlouva obsahovat informace o platbě nájemného, včetně jeho výše, splatnosti a čísla bankovního účtu, kam má být nájemníkem posíláno. Celková částka by měla být rozdělena na jednotlivé položky, jako je nájemné a zálohy na služby, ideálně s podrobným popisem poskytovaných služeb. Běžnou chybou pronajímatelů je například účtování fondu oprav. Pokud dodavatelské subjekty zvýší zálohy v dalším zúčtovacím období, měly by být zvýšeny i zálohy nájemníků.

Jak řeší neplatiče garantovaný nájem?

Zvláště pokud nejste profesionálním správcem investičních bytů a nemáte čas se pronájmem plně zabývat, je lepší svěřit správu odborníkům. Kvalitní správce může s vaším souhlasem vyřešit prakticky vše, co s pronájmem souvisí. Pro ty, kteří chtějí pravidelný nájem a nemuset se o nic starat, je k dispozici služba garantovaného nájmu. Tato služba je ideální i pro majitele, kteří byt financovali hypotékou a obávají se starostí spojených s neobsazeností bytu nájemníky nebo výpadky plateb  nájemného.

Funguje to tak, že si od vás pronajmeme nemovitost, najdeme spolehlivého nájemníka a ověříme jeho platební historii. S ním uzavřeme podnájemní smlouvu. Vám pak platíme dohodnuté nájemné, i když nemovitost není obsazena nebo se vyskytnou problémy s platbami. Po skončení nájmu garantujeme předání nemovitosti v perfektním stavu.