přeskočit na hlavní obsah

Jak zvyšovat nájemné

Jak zvyšovat nájemné

Pronajímáte-li byt a každý měsíc vám chodí nájemné, je logické uvažovat o jeho navýšení. Ekonomická situace je v současnosti bouřlivá, dochází k zvyšování nákladů, ale i mezd. Navzdory rostoucím nájmům je poptávka po pronájmu stále vysoká.

Splácíte hypotéku, máte vysoké náklady?

Pokud na pronajímaný byt stále ještě splácíte hypotéku, je namístě pečlivě zhodnotit možnost zvýšení nájemného. S ohledem na nejistotu budoucnosti a rostoucí náklady, jako je inflace a nárůst poplatků za energie, můžete být nuceni  na tyto změny reagovat. Zvažte, jak nastavit cenu nájmu realisticky, tak aby odrážela současné tržní podmínky a náklady spojené s pronájmem.

Co zákon na zvyšování nájemného?

Podle občanského zákoníku můžete zvýšit nájemné maximálně o 20 % za tři roky, do výše srovnatelného nájemného v dané lokalitě. Navržené zvýšení nájemného musí být písemné a nájemník musí souhlasit. Pokud nájemník nesouhlasí, může být výše nájemného určena soudem.

Důležité je rovněž vědět, že pokud jsou v bytě provedeny stavební úpravy, které zlepšují jeho hodnotu nebo přinášejí úspory energií, může dojít k dohodě na zvýšení nájemného o maximálně 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně.

Tipy, jak zvýšit nájemné

Uzavírání nájemní smlouvy na dobu určitou, obvykle na jeden rok, je vhodné nejen kvůli zvyšování nájemného, ale i kvůli flexibilitě v reakci na aktuální tržní podmínky. Profesionální správa nájemních bytů může být výhodnou volbou pro ty, kteří nemají čas se starat o administrativu a komunikaci s nájemníky. Na pravidelné navyšování nebudete muset myslet, ani ho vyjednávat, jen vám přijde na účet.

Více o pronájmu nemovitosti