přeskočit na hlavní obsah

Pravidla zvyšování nájemného

Pravidla zvyšování nájemného

Bydlení v Česku se v posledních letech prodražilo. Rostly ceny energií, zvyšovaly se úrokové sazby a nájemné. Tímto vývojem byli postiženi nejen lidé hledající nové nájemní bydlení, ale i ti, kteří již v nájmu bydleli. Mnoho majitelů nájemních nemovitostí zvýšilo nájemné. Jak se situace bude vyvíjet dále a jaká pravidla platí pro zvyšování nájemného?

Růst nájemného následujících měsících

I když úrokové sazby klesají v České republice velmi pomalu, začíná  objem poskytnutých hypoték mírně růst. Zřejmě se zájemcům o vlastní bydlení už nechce dále čekat. I tak se předpokládá, že zájem o nájemní bydlení zůstane vysoký. Avšak už není očekáváno žádné dramatické zvýšení cen. Největší nárůst cen nájemného byl v první polovině letošního roku. Nyní se situace trochu uklidnila a ceny nájemného stagnují. Nicméně zůstává otázka, jaký bude vývoj cen energií a jak ČNB reaguje na zpomalující inflaci.

Inflační doložka v nájemní smlouvě

Při zvyšování nájemného hraje důležitou roli také přítomnost inflační doložky v nájemní smlouvě. Inflační doložka je ustanovení v nájemní smlouvě, které se nejčastěji vyskytuje u komerčních prostor. Avšak může být využita i u bytových prostor, pokud se jedná o dlouhodobý nájem. Toto ustanovení umožňuje majitelům zvyšovat nájemné v souladu s inflací, avšak musí být formulováno přesně. Správná inflační doložka musí obsahovat datum zvýšení nájemného, konkrétní inflační ukazatel a způsob, jakým k navýšení dochází, například na výzvu pronajímatele nebo automaticky. Pokud inflační doložka není součástí smlouvy, může k zvýšení nájemného dojít dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, nebo v souladu s pravidly občanského zákoníku.

Zvýšení nájemného dle občanského zákoníku

Pokud je nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může pronajímatel zvýšit nájemné maximálně na úroveň obvyklého nájemného v dané lokalitě. Procentní zvýšení nájemného nesmí přesáhnout 20 % z nájemného za poslední tři roky. Pronajímatel musí také prokázat, že nově stanovené nájemné odpovídá obvyklému nájemnému v dané lokalitě. Pokud je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, může být nájemné zvýšeno od podepsání nové smlouvy. Realitní trh je dynamický a je potřeba reagovat na změny. Pokud uzavřete nájemní smlouvu na jeden rok, můžete zvážit zvýšení nájemného při uzavření nové smlouvy. Je však důležité, aby takové zvýšení bylo opodstatněné relevantními daty.

Zvýšení nájemného v případě rekonstrukce

Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na zvýšení nájemného v případě, že pronajímatel provedl stavební úpravy v nemovitosti, které trvale zlepší kvalitu bydlení nebo přinesou úspory energie. Maximální zvýšení nájemného v takovém případě může dosahovat 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně.