přeskočit na hlavní obsah

Pronájem a podnájem: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pronájem a podnájem: Jaký je mezi nimi  rozdíl?

Nájem, pronájem a podnájem - tři běžně zaměňované termíny, se kterými se setkáváme v oblasti nemovitostí. V českém právu však existují jen dva základní pojmy: nájem a podnájem. Nájem = Majitel pronajímá na základě nájemní smlouvy, vztahuje se k pronájmu nemovitého majetku. Podnájem = nájemce podnajme nemovitost nebo její část další osobě. Co dalšího byste měli vědět?

Nájem

Nájem se vztahuje k pronájmu nemovitého majetku, jako jsou byty, domy nebo komerční prostory, za placení nájemného. Pronajímatel je většinou přímo vlastník nemovitosti, ale nutně být nemusí. Klíčovým dokumentem je nájemní smlouva, která upravuje práva a povinnosti obou stran - pronajímatele a nájemce. 

Podnájem

Podnájem nastává, když nájemce podnajme nemovitost nebo její část  další osobě. To znamená, že původní nájemce přenechá právo užívat nemovitost podnájemci. Nájemce nemusí mít k podnájmu souhlas majitele, pokud sám v nemovitosti trvale bydlí. Typickým příkladem jsou různé formy spolubydlení, např. pronájem jednoho pokoje studentovi.

Pokud nájemce v nemovitosti trvale nebydlí, musí vždy požádat pronajímatele o souhlas s podnájmem. Příkladem jsou bytová družstva, kdy vlastníkem nemovitosti je družstvo a jednotliví členové jsou formálně nájemci a ti svůj byt dále podnajímají. Podepsání podnájemní smlouvy musí schválit družstvo, pokud ovšem nemá ve stanovách odsouhlasené podnajímání.

Rozdíl mezi nájemní a podnájemní smlouvou

 Pojďme se v rychlosti podívat na rozdíl mezi těmito dvěma pojmy.

Nájemní smlouva 

Musí obsahovat náležitosti dané zákonem. Nájemníci jsou chráněni Občanským zákoníkem, smlouva například nesmí být vypovězena bez udání důvodů. Nájemní smlouva může přímo zakazovat další podnájem.

Podnájemní smlouva 

Je naopak mnohem volnější, záleží na ujednání mezi nájemcem a podnájemcem a mohou být součástí i ujednání, která v nájemní smlouvě nesmějí být, například chov zvířete. Podnájemní smlouva musí být v souladu se smlouvou nájemní. Z toho mohou plynout určité nevýhody, například konec nájemní smlouvy automaticky ukončí i tu podnájemní. Proto je vždy dobré si od nájemce zjistit konec platnosti nájemní smlouvy. 

Je důležité mít na paměti, že i když podnájemní smlouva nemusí mít stanovené náležitosti podle zákona, doporučuje se,  aby obsahovala základní informace o stranách, předmětu podnájmu, výši nájemného, platební podmínky a délku trvání podnájmu.

Podnájemníkovi může být smlouva vypovězena i bez udání důvodů. Což může být výhodou pro majitele bytů, kteří mají špatné zkušenosti s neplatiči apod.

Rozdíl mezi nájemcem a podnájemcem

A jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy?

Nájemce 

Podnájemce 

Rozdíl mezi nájmem a pronájmem

Pronájem je pouze jiné slovo pro nájem. Z právního hlediska to není samostatný pojem.