přeskočit na hlavní obsah

Jak se pojistit proti neplatičům nájemného

Jak se pojistit proti neplatičům nájemného

V roce 2023 se zvýšil počet neplatičů nájemného o třetinu ve srovnání s předchozím rokem, což může být způsobeno nejen horší ekonomickou situací, ale také vyššími nájmy a dražšími energiemi. Majitelé nemovitostí se potýkají s různými problémy spojených s pronájmem, jako je neplacení nájemného, zanedbávání údržby a porušování domovního řádu. Řešením těchto problémů je důkladná prověrka nájemců a pečlivé sestavení nájemní smlouvy.

Nejčastější problémy s nájemníky

Neplacení nájemného není jedinou starostí, které majitelé pronajímaných bytů čelí. Často se vyskytují situace, kdy nájemci zanedbávají běžnou údržbu nebo narušují pořádek v domě. Není ojedinělé, že byt je opuštěn v dezolátním stavu, a opravy nebo úklid po vystěhování představují pro pronajímatele značnou časovou i finanční zátěž. Navíc se prodlužuje doba, kdy je byt opět připraven k inzerování. Proto je důležité mít v průběhu pronájmu přehled o stavu bytu. Doporučujeme majitelům, aby se domluvili s nájemcem a pravidelně byt navštěvovali. Tento krok jim ušetří nepříjemných překvapení. I když neexistuje mnoho způsobů, jak těmto problémům předcházet, odborníci se shodují, že klíčový je důkladný proces prověřování nájemců.

Každého nájemníka prověřte

Před uzavřením nájemní smlouvy s potenciálním nájemcem je klíčové důkladně prověřit jeho historii v dostupných českých registrech. Například Centrální evidence exekucí umožňuje zjistit, zda má dotyčná osoba nějaké exekuce. I když je tato služba zpoplatněna, jeden dotaz stojí pouze 60 Kč. Pro ověření konkrétní osoby je nezbytné mít k dispozici její rodné číslo, které byste měli mít k dispozici v době, kdy jste s nájemcem dohodnuti. Dále je možné požádat nájemce o potvrzení o bezdlužnosti, které by nemělo být starší než jeden měsíc. Dbejte také na svůj prvotní dojem. Pokud nájemce neodpovídá na telefonáty nebo přijde pozdě na domluvenou schůzku bez omluvy, může to naznačovat nespolehlivost. Je-li nájemce již v bytě a přestane platit nájemné, může být obtížné jej vystěhovat zákonnými prostředky, a často se stane, že pronajímatel ztratí své peníze. Prevence je v tomto ohledu klíčová.

Pozor na nájemní smlouvu

Je důležité dávat pozor i na samotnou nájemní smlouvu. Často se stává, že mnoho pronajímatelů podceňuje tento dokument, někteří ho dokonce neprodlužují nebo nevěnují dostatečnou pozornost přílohám, jako je předávací protokol. V případě, že se dostanete do situace, kdy nájemce přestane platit, je zásadní mít k dispozici spolehlivou nájemní smlouvu, na kterou se můžete spolehnout a která vám zajistí právo na vymáhání nájemného.