přeskočit na hlavní obsah

Opravy nájemního bytu: Základem je dobře napsaná smlouva

Opravy nájemního bytu: Základem je dobře napsaná smlouva

Pronajímáte byt? Jednou z vašich základních povinností je udržovat byt po dobu trvání nájmu ve stavu způsobilém k obývání. Způsobilý k obývání je ve chvíli, kdy jeho stav odpovídá uzavřené nájemní smlouvě. Co když jste si ale s nájemníkem ve smlouvě nic nedohodli? Které opravy jdou za vámi a které za ním?

Základem je smlouva, respektive předávací protokol

Nájemní smlouva by vždy měla obsahovat předávací protokol. Díky němu si ušetříte nemálo starostí ve chvíli, kdy bude nájemník váš byt opouštět. „Do protokolu vždy zapište veškeré vybavení, které nájemníkovi přenecháváte k užívání, ideálně s fotodokumentací mapující stav vybavení. Vybavení a stav domácnosti lze zanést i do nájemní smlouvy jako takové. V té zároveň můžete specifikovat hrazení oprav a zajišťování údržby,“ vysvětluje David Novotný z realitní společnosti Bohemian Estates, která se zabývá profesionální správou nemovitostí.

Běžná údržba a drobné opravy

Občanský zákoník pod pojmem běžná údržba chápe udržování bytu v dobrém stavu, včetně úklidu, čištění bytu a jeho vybavení. Za běžnou údržbu je zodpovědný nájemník. Stejně tak musí udržovat zařízení ve funkčním stavu a pravidelně provádět kontrolu, zda vše funguje, jak má. V opačném případě je povinném nefunkčnost vybavení nahlásit pronajímateli. „Drobné opravy doporučujeme v nájemní smlouvě konkrétně vymezit, udělat to lze dvěma způsoby, a to buď podle druhu činnosti nebo podle vynaložených nákladů. Díky tomu jednoduše identifikujete, které opravy hradí nájemník a které vy,“ doplňuje Novotný.

Co se považuje za drobné opravy

Za drobné opravy se obvykle považují opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Dále také opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní.

Drobné opravy podle výše nákladů

Limit výše nákladů na drobné opravy se vypočítává z podlahové plochy bytu a ostatních prostor, které k bytu náleží. Z plochy balkonů, teras nebo sklepů se započítává pouze polovina. Každý metr čtvereční pak vynásobíte částkou 100 Kč. Například, pokud u bytu o velikosti 50 m2 roční náklady na běžnou údržbu a drobné opravy přesáhnout 5000 Kč, nelze je už považovat za drobné opravy.

Povinnosti pronajímatele

Pokud ve vašem bytě nebo na jeho zařízení vznikne vada, která už nespadá pod běžnou údržbu nebo drobné opravy, nájemník je povinen vám danou závadu neprodleně oznámit. „Když vám nájemník ohlásí závadu, je vaší povinností ji v přiměřeném čase odstranit. V případě, že tak neuděláte, může nájemník závadu odstranit na svoje náklady a od vás požadovat proplacení úhrady nebo slevu na nájemném,“ uzavírá David Novotný za Bohemian Estates.